ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سیده زهرا ابراهیمی

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سیده زهرا ابراهیمی

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 1 رأی ]
امتیاز ترنسیس
10 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم زبان فرانسه

1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

du sable, message aussitôt effacé par le vent. La leçon du désert contredit l’illusoire immuabilité du sens inscrit dans le marbre, mais c’est la fille du Nord et non le père méditerranéen qui est censée la comprendre. Au bout de cette initiation, Lyyli Belle aura trouvé ses lieux, en évitant de tomber entre les deux.

متن ترجمه شده:

du sable, message aussitôt effacé par le vent. La leçon du désert contredit l’illusoire immuabilité du sens inscrit dans le marbre, mais c’est la fille du Nord et non le père méditerranéen qui est censée la comprendre. Au bout de cette initiation, Lyyli Belle aura trouvé ses lieux, en évitant de tomber entre les deux. شن و ماسه، پیام به سرعت محو شده توسط باد. درسی که بیابان می‌دهد با مفهوم تغییر ناپذیریِ غیر واقعیِ معنا مغایرت دارد. اما این دختر شمالی است که می‌بایست آنرا بفهمد و نه پدر مدیترانه‌ای. در انتهای این آغاز، لیلی بل جایگاه های خود را پیدا خواهد کرد، در حالیکه از افتادن درون آنها اجتناب می‌ورزد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
محمد بیگی
1400/04/27
 • تخصصی-فنی
 • فرانسوی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-فنی
 • فرانسوی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
با ما گفتگو کنید