ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

وحید فهیمی

 • 25 دقیقه پیش فعال بوده
 • 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

وحید فهیمی

 • 25 دقیقه پیش فعال بوده
 • 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 5 رأی ]
7 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم فعال در زمینه های مختلف

دانشجوی دندان پزشکی و دارای مدرک ایلتس

7 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The SEC has initiated, or a knowledgeable party anticipates that it will initiate, an informal inquiry into certain issues, and our company wants to be able to respond effectively.

متن ترجمه شده:

SEC (کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده) آغاز شده است و یا یک حزب آگاه پیش¬بینی می¬کند که آن، یک تحقیق غیررسمی در مورد برخی مسائل را آغاز خواهد کرد و شرکت ما خواهان آن است که بتواند به طرز کارآمدی پاسخ دهد.

متن اصلی:

p1: Most non-financial ML researchers can assume that observations are drawn from IID processes. You can obtain blood samples from a large number of patients, and measure their cholesterol. Of course, various underlying common factors will shift the mean and standard deviation of the cholesterol distribution, but the samples are still independent. p2: A first solution is to drop overlapping outcomes before performing the bootstrap. Because overlaps are not perfect, dropping an observation just because there is a partial overlap will result in an extreme loss of information. I do not advise you to follow this solution.

متن ترجمه شده:

پاراگراف یک: بسیاری از محققان ML غیرمالی می توانند فرض کنند که مشاهدات از فرآیندهای IID بدست آمده اند. شما می توانید از شمار زیادی از بیماران نمونه های خون بگیرید و کلسترول آنها را اندازه گیری کنید. البته، بسیاری از عوامل پایه ای رایج، انحراف توزیع استاندارد و متوسط کلسترول را جابجا می کنند، اما هنوز نمونه ها مستقل هستند. پاراگراف دو: اولین راه حل این است که همپوشانی نتایج را پیش از اجرای خود راه اندازی رها کنیم. از آنجایی که هم پوشاندی ها کامل نیستند، رها کردن یک همپوشانی فقط به دلیل آنکه یک همپوشانی نسبی وجود دارد، منجر به از دست رفتن وسیع اطلاعات خواهد شد. به شما پیشنهاد نمی کنم که این راه حل را دنبال کنید.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 40%
راضی 60%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.7 از 10
رضا سلطانی
1400/05/10
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
هما علوی
1400/05/09
 • تخصصی-مالی - حسابداری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید