مهدی قربانی

مهدی قربانی

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی قربانی

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

خدمات برتر ترجمه

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی- آشنایی با نرم افزار روز ترجمه ترادوس
سابقه ترجمه در زمینه علوم هوایی و علوم کامپیوتر

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -