محمدمهدی مرتضوی

محمدمهدی مرتضوی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمدمهدی مرتضوی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

در زمینه فعالیت های کشاورزی ، داستان ، گردشگری ، مذهبی ، خوراک و ...

دارای دیپلم پایان دوره تحصیل از کانون زبان ایران - دانشجوی مهندسی علوم دامی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -