گیتی رادمنش

گیتی رادمنش [ کد 16447 ]

4 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

گیتی رادمنش [ کد 16447 ]

4 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه پزشکی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی و عمومی وروانشناسی وعلوم اجتماعی

اینجانب با داشتن مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی و دیپلم زبان انگلیسی خوشحال میشوم که به توانایی من اعتماد کنید امید است که با تلاش و انگیزه فراوانی که همواره در خود احساس میکنم رضایت شما را جلب کنم.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • پزشکی
 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • روانشناسی

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  During the interview, Post advised confirming and documenting that the employee has returned all company property; that they have not taken, copied or transmitted any intellectual property or sensitive company information; and that they are aware of any continuing obligations not to use or appropriate your company's business information.

  متن ترجمه شده:

  پست(اسم شخص)توصیه میکند که در هنگام مصاحبه به صورت مستند و اطمینان حاصل کنید که کارمند تمام دارایی ها و اموال شرکت را بازگردانده و هیچ حق اثر و یا هیچ یک از اطلاعات حساس شرکت را کپی نکرده انتقال نداده و برنداشته واینکه وی به این اصل که حتی بعدا نیز نباید از اطلاعات تجاری شرکت استفاده کند واقف و آگاه است.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  "Let's assume a baseline for both," Bradley said. "Success equals predictable income, enough for savings and disposable income. Happiness equals expectations minus reality. The expectations of Gen X, millennials and Gen Y, set by our parents and the culture in which we were raised, is that we can reach success doing something we love – which isn't always the case."

  متن ترجمه شده:

  فرض کنید یک خط پایه برای هردو هست.بردلی گفت. موفقیت مساوی است با یک درآمد قابل پیشبینی است درآمدی که برای پس انداز کردن و خرج کردن کافی است.خوشبختی مساوی است با انتظار منهای واقعیت. انتظارات نسلx( انسان هایی که در فاصله سالهای1980_1960 به دنیا آمده اند.توضیح مترجم)هزارساله ها و نسلY(انسان هایی که در فاصله سالهای 2000_1980 به دنیا آمده اند.توضیح مترجم)به وسیله والدین و فرهنگی که درآن پرورش یافته ایم تعیین میشود،که رسیدن به موفقیت را انجام کاری که دوست داریم تعریف میکند_البته همیشه اینگونه نیست.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -