مهدی لطفعلی زاده

مهدی لطفعلی زاده

25 روز پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی لطفعلی زاده

25 روز پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم رشته عمومی

کارشناسی برق- ابزار دقیق

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Off page SEO: This type of SEO focuses on all of the activity that takes place "off the page" when looking to optimize your website. "What activity not on my own website could affect my ranking?" You might ask. The answer is inbound links, also known as backlinks. The number of publishers that link to you, and the relative "authority" of those publishers, affect how highly you rank for the keywords you care about.

  متن ترجمه شده:

  سئوی بیرون صفحه: این نوع سئو روی کل فعالیت ها وقتی که "خارج از صفحه" دنبال بهینه سازی وب سایتتون هستید تمرکز می کنه. ممکنه بپرسید "چه فعالیتی که توی وب سایت شخصی من نیست می تونه روی رتبه من اثر بذاره؟".جواب لینک های جاذبه ای هست که همینطور بهشون بک لینک هم میگن. تعداد ناشرهایی که با شما ارتباط دارن و "قدرت" نسبیشون، به میزان رتبه شما برای کلمات کلیدی که بهشون اهمیت میدین اثر میذارن.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -