ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهدی لطفعلی زاده

  • 13 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی لطفعلی زاده

  • 13 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم رشته عمومی

کارشناسی برق- ابزار دقیق

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Off page SEO: This type of SEO focuses on all of the activity that takes place "off the page" when looking to optimize your website. "What activity not on my own website could affect my ranking?" You might ask. The answer is inbound links, also known as backlinks. The number of publishers that link to you, and the relative "authority" of those publishers, affect how highly you rank for the keywords you care about.

متن ترجمه شده:

سئوی بیرون صفحه: این نوع سئو روی کل فعالیت ها وقتی که "خارج از صفحه" دنبال بهینه سازی وب سایتتون هستید تمرکز می کنه. ممکنه بپرسید "چه فعالیتی که توی وب سایت شخصی من نیست می تونه روی رتبه من اثر بذاره؟".جواب لینک های جاذبه ای هست که همینطور بهشون بک لینک هم میگن. تعداد ناشرهایی که با شما ارتباط دارن و "قدرت" نسبیشون، به میزان رتبه شما برای کلمات کلیدی که بهشون اهمیت میدین اثر میذارن.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید