ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

حسین فتحی

 • 3 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حسین فتحی

 • 3 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.1 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 22 رأی ]
امتیاز ترنسیس
7.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
35 ترجمه موفق
3 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه مهندسی عمران، مکانیک، معماری، شیمی

دانشجوی رشته عمران ،مسلط به ترجمه متون تخصصی زمینه های مختلف مهندسی
دارای مدرک کارشناسی رشته آموزش زبان انگلیسی

35 ترجمه موفق
3 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

While many techniques exist for evaluating the parameters of an AR model, algorithms for MA and ARMA are less plentiful. In general, these algorithms involve significant computation and are not guaranteed to converge, or may converge to the wrong solution.

متن ترجمه شده:

با اینکه روش های بسیاری برای ارزیابی پارامترهای یک مدل AR وجود دارد، اما الگوریتم های MA و ARMA فراوانی کمتری دارند. به طور کلی، این الگوریتم ها شامل محاسبات مهمی می شوند و همگرایی آن ها قطعی نیست، یا ممکن است به راه حل اشتباه همگرا باشند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 68%
راضی 23%
متوسط 9%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 0%
متوسط 100%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.5 از 10
تحویل به موقع
9.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.9 از 10
حمید حسین پور
1399/12/19
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
ویدا تیزقلم
1397/09/24
 • تخصصی-مالی - حسابداری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
با ما گفتگو کنید