ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

hufar hossein

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

hufar hossein

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

تخصص در مهندسی مکانیک

دانشجوی مهندسی مکانیک

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Apart from this there are some limitations in natural fibers. Properties of the Natural fibers vary depending on factors like, age, processing techniques, rainfall and other growing conditions

متن ترجمه شده:

جدای این ها، یک سری محدودیت ها در فیبرهای طبیعی وجود دارد. ویژگی های فیبر طبیعی به عواملی همچون قدمت، روش های پردازش ، بارندگی و دیگر شرایط رشد بستگی دارد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید