امیر دانش

امیر دانش

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امیر دانش

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم زبان انگلیسی

کارشناس ارشد مهندسی کامیوتر

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • مدیریت [خوب]
  • مجموعه مهندسی برق [خوب]
  • ادبیات و زبان شناسی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -