ایمان جاوید

ایمان جاوید

7 ساعت پیش فعال بوده | 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ایمان جاوید

7 ساعت پیش فعال بوده | 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه داستان و رمان و ...

تقریبا قادر به ترجمه هر مطلبی هستم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • قرارداد و اسناد تجاری [خوب]
  • گردشگری [خوب]
  • تاریخ [خوب]
  • خبر [خوب]
  • داستان و رمان [خوب]
  • اینترنت و تکنولوژی [خوب]
  • نظامی [خوب]
  • ورزشی [خوب]
  • هنر [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -