jamaloddin Khazanehdari

jamaloddin Khazanehdari

7 ساعت پیش فعال بوده | 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

jamaloddin Khazanehdari

7 ساعت پیش فعال بوده | 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم تمتون تخصصی و غیر تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

سابقه ترجمه انواع متون تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مجموعه ریاضیات و آمار [معمولی]
  • گردشگری [معمولی]
  • کشاورزی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -