کیوان قربان پور

کیوان قربان پور

2 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

کیوان قربان پور

2 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای متون، کتاب ها و مقالات نفت، گاز و پتروشیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی تجهیزات نفتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مسلط به زبان انگلیسی، قابلیت ترجمه حرفه ای متون عمومی و متون با موضوع نفت، گاز و پتروشیمی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • نفت، گاز و پتروشیمی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -