ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

نسرین نوری

 • 4 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نسرین نوری

 • 4 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 18 رأی ]
38 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم فیلم و سریال

من ترجمه فیلم و سریال و یک سال کار ترجمه متن انجام داده ام

38 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Loosen the soil around the edges of the pot with a dull knife or trowel if necessary. If needed, you can wrap the cactus in several layers of newspaper to make it easier to grab, or you can use the metal tongs to handle the cactus. Gently wiggle the root ball out of the old pot and lay the cactus flat on your working area.

متن ترجمه شده:

در صورت لزوم خاک اطراف لبه گلدان با یک چاقوی کند یا بیلجه سست کنید. اگر نیاز بود، می‌توانید کاکتوس را لای چند ورق روزنامه بپیچانید تا کرفتن آن آسانتر شود. یا می‌توانید از انبر فلزی برای برداشتن کاکتوس استفاده کنید. به آرامی ریشه کاکتوس را تکان داده و از گلدان قدیمی خارج کنید و بصورت افقی روی محل کارتان بخوابانید.

متن اصلی:

The Retargeting Campaign At this stage, a prospecting campaign can turn into one that retargets users who you’ve engaged with but who neglected to take further action. Retargeting is about identifying users who showed interest in your product or service on social media and gently circling back to them to see if you can engage them in a way that gets them to engage on a deeper level.

متن ترجمه شده:

کمپین ریتارگتینگ در حال حاضر یک کمپین مشتری یابی میتواند به کمپینی تبدیل شود که کاربرانی که جذب کرده اید اما اقدامات بیشتری انجام نداده اند را مجددا هدف میگیرد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 83%
راضی 17%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.6 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.7 از 10
ایران بیت
1399/08/01
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
sporton .ir
1399/01/18
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید