Mahsa Rakhsha

Mahsa Rakhsha

2 ماه پیش فعال بوده | 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Mahsa Rakhsha

2 ماه پیش فعال بوده | 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم زبان انگلیسی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی در زمینه های مختلف

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • داستان و رمان [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -