ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محمد صالح نحابتی

  • 3 ماه پیش فعال بوده
  • 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد صالح نحابتی

  • 3 ماه پیش فعال بوده
  • 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه دامپزشکی

محمد صالح نجابتی هستم، دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه شهر کرد.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید