محمد جواد سیاحی

محمد جواد سیاحی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد جواد سیاحی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای

-

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خوب]
 • معارف اسلامی و الهیات [خوب]
 • روانشناسی [خوب]
 • ادبیات و زبان شناسی [خوب]
 • تاریخ [خوب]
 • خبر [خوب]
 • داستان و رمان [خوب]
 • اینترنت و تکنولوژی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • روانشناسی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  By forgoing digital devices, at least temporarily, people can let go of the stress that stems from constant connectivity.

  متن ترجمه شده:

  با کنار گذاشتن دستگاه های دیجیتالی، حداقل بطور موقت، افراد میتوانند از دست استرس ناشی از ارتباط دائمی رهایی یابند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -