ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محمد جواد سیاحی

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد جواد سیاحی

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای

1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

By forgoing digital devices, at least temporarily, people can let go of the stress that stems from constant connectivity.

متن ترجمه شده:

با کنار گذاشتن دستگاه های دیجیتالی، حداقل بطور موقت، افراد میتوانند از دست استرس ناشی از ارتباط دائمی رهایی یابند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید