ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محمدرضا صوتی

  • 1 روز پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمدرضا صوتی

  • 1 روز پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

تخصص در رشته‌ی مهندسی هوا‌وفضا و مکانیک

دانشجوی مهندسی هوا و فضا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

If you find yourself experiencing physical symptoms you think may be related to stress, talk to your doctor to be sure you are doing what you can to safeguard your health. Symptoms that may be exacerbated by stress are not "all in your head" and need to be taken seriously. The best stress management plans usually include a mix of stress relievers that address stress physically and psychologically and help to develop resilience and coping skills

متن ترجمه شده:

اگر حس می‌کنید نشانه‌های فیزیکی دارید که فکر می‌کنید ممکن است مربوط به استرس باشد، برای اطمینان از مراقبت از سلامتتان به دکترتان مراجعه کنید.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید