ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محمدرضا رزاق اف

  • 3 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمدرضا رزاق اف

  • 3 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه متون پزشکی

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سابقه در ترجمه، تدوین، ویراستاری و نگارش مقالات پزشکی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

"Let's assume a baseline for both," Bradley said. "Success equals predictable income, enough for savings and disposable income. Happiness equals expectations minus reality. The expectations of Gen X, millennials and Gen Y, set by our parents and the culture in which we were raised, is that we can reach success doing something we love – which isn't always the case."

متن ترجمه شده:

بردلی گفت: "اجازه بده سطح پایه ای را برای هر دو در نظر بگیریم." "موفقیت برابر است با یک درآمد قابل پیش بینی که برای پس انداز و خرج کافی باشد. شادمانی برابر است با انتظارات منهای واقعیت. انتظارات نسل X، هزاره ها، و نسل Y که توسط والدین ما و فرهنگی که در آن پرورش یافته ایم؛ وضع شده اند عبارت است از اینکه ما می توانیم با انجام کاری که به آن عشق می ورزیم به موفقیت برسیم؛ که البته همیشه اتفاق نمی افتد."

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید