ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

فریبا علیزاده

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فریبا علیزاده

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

در زمینه ی عمومی

دارای لیسانس آموزش زبان انگلیسی!
در زمینه های عمومی و ترجمه ی مقالات سرگرمی تجربه و تخصص دارم.
به علاوه ترجمه ی زیرنویس فیلم ها و برنامه های زیادی رو انجام دادم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Reinforcement studies how we convert an expected reward into player action by varying the quantity and delivery schedule of that reward. Pioneered by researchers like Pavlov and B. F. Skinner, and extended into human studies, understanding the power of reinforcement is key to structuring the right reward systems

متن ترجمه شده:

تواندهی در زمینه ی تبدیل پاداش مورد انتظار به عمل بازیکن، با تغییر کمیت و تحویل برنامه ی آن پاداش، مطالعه میکند. محققان پاولو و بی.اف اسکینر پیشگامان این عرصه بودند و این مبحث به مطالعات آدمی گسترش پیدا کرد به طوری که درک قدرت تواندهی کلید ساخت سیستم های صحیح پاداش است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید