معصومه ضرابیان

معصومه ضرابیان

1 ساعت پیش فعال بوده | 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

معصومه ضرابیان

1 ساعت پیش فعال بوده | 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

سالها ترجمه مدارک و کاتالوگ های انگلیسی و همچنین شرکت در جلسات و صحبت با کارشناسان انگلیسی زبان در حوزه صنعت، ترجمه مقالات بین المللی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • مهندسی مکانیک [خوب]
  • مواد و متالورژی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -