ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

فایزه مهدوی

  • 1 روز پیش فعال بوده
  • 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فایزه مهدوی

  • 1 روز پیش فعال بوده
  • 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم متون عمومی

فعالیت در زمینه ترجمه ی متون عمومی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

N-DEx is an online tool for sharing, linking, and analyzing information across jurisdictional boundaries. A national repository of criminal justice records submitted by agencies from around the nation, N-DEx enables users to “connect the dots” between data on people, places, and things that may seem unrelated in order to link investigations and investigators The N-DEx system is an unclassified national information sharing system that enables criminal justice agencies to link, analyze, and share local, state, tribal, and federal records. N-DEx is also a strategic investigative information sharing system that fills informational gaps and provides situational awareness

متن ترجمه شده:

ترجمه: N-DEX ابزاری آنلاین برای به اشتراک گذاری، پیوند و آنالیز اطلاعات در آن سوی مرزهای قضایی است. مخزن ملی اسناد عدالت کیفری ِ ارائه شده توسط آژانس ها از سراسر کشور، N-DEX کاربران را قادر می سازد

متن اصلی:

an online tool for sharing, searching, linking, and analyzing information across jurisdictional boundaries. A national repository of criminal justice records submitted by agencies from around the nation, N-DEx enables users to “connect the dots” between data on people, places, and things that may seem unrelated in order to link investigations and investigators The N-DEx system is an unclassified national information sharing system that enables criminal justice agencies to search, link, analyze, and share local, state, tribal, and federal records. N-DEx is also a strategic investigative information sharing system that fills informational gaps and provides situational awareness

متن ترجمه شده:

ابزاری آنلاین برای به اشتراک گذاری، جست و جو، پیوند و آنالیز اطلاعات فراتر از مرزهای حوزه ی قضایی. یک مخزن ملی از سوابق عدالت کیفری که توسط آژانس ها در سراسر کشور عرضه می گردد، N-DEX (تبادل داده های ملی) را قادر می سازد...

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید