مهدی عبدلی

مهدی عبدلی

18 روز پیش فعال بوده | 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی عبدلی

18 روز پیش فعال بوده | 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم آکادمیک

کارشناس زبان انگلیسی، مدرس و مترجم دانشگاهی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -