مهدی  شریف

مهدی شریف

5 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی شریف

5 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم متون مهندسی عمران و اب و فاضلاب

مهدی شریف
فارغ التحصیل مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
مترجم زبان انگلیسی متون مربوط به رشته عمران و منابع اب و سازه های هیدرولیکی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مهندسی مکانیک [معمولی]
  • مهندسی عمران [معمولی]
  • مهندسی معماری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -