مهکامه داداش زاده

مهکامه داداش زاده [ کد 91832 ]

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهکامه داداش زاده [ کد 91832 ]

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی،مقالات دانشجویی

دانشجوی دبیری زبان انگلیسی دانشگاه شهید رجایی
رتبه ۱۰۰۰ کنکور تخصی زبان

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • روانشناسی
 • تاریخ
 • خبر
 • صنایع غذایی
 • محیط زیست و منابع طبیعی
 • هنر

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  N-DEx is an online tool for sharing, linking, and analyzing information across jurisdictional boundaries. A national repository of criminal justice records submitted by agencies from around the nation, N-DEx enables users to “connect the dots” between data on people, places, and things that may seem unrelated in order to link investigations and investigators The N-DEx system is an unclassified national information sharing system that enables criminal justice agencies to link, analyze, and share local, state, tribal, and federal records. N-DEx is also a strategic investigative information sharing system that fills informational gaps and provides situational awareness

  متن ترجمه شده:

  N_DEx ابزاری آنلاین برای اشتراک گذاری ، ارتباط دادن و تحلیل اطلاعات در مرزهای قضایی است.خزانه ی ملی سوابق عدالت کیفری که توسط آژانس های سراسر کشور ارسال شده است N-DEx کاربران را قادر می سازد "نقاط را به هم متصل کنند"( بین داده ها در مورد افراد ، مکان ها و مواردی که ممکن است برای ارتباط دادن تحقیقات و محققان به هم غیرمرتبط به نظر برسند) سیستم N-DEx یک سیستم ملی اشتراک گذاری اطلاعات طبقه بندی نشده است که سازمان های عدالت کیفری را قادر می سازد سوابق محلی ، ایالتی ، قبیله ای و فدرال را به هم پیوند دهند ، آنها را تجزیه و تحلیل کنند و به اشتراک بگذارند.N-DEx همچنین یک سیستم استراتژیک اشتراک اطلاعات تحقیقاتی است که خلا اطلاعاتی را پر می کند و آگاهی از موقعیت را فراهم می کند

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -