مهتاب روشنفکر

مهتاب روشنفکر

1 روز پیش فعال بوده | 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهتاب روشنفکر

1 روز پیش فعال بوده | 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم زبان انگلیسی

من دانشجوی کارشناسی رشته ی آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه گنبد کاووس هستم.
بیشتر از آموزش زبان، به مترجمی علاقه دارم در زمینه ی ترجمه قصدِ پیشرفت دارم.
توانایی ترجمه ی هم مقاله و متون و همینطور فیلم ویدیوهای کوتاه رو دارم.
به کار با word و power point مسلط هستم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • داستان و رمان [معمولی]
  • جامعه شناسی و علوم اجتماعی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -