مهتا کاویانی

مهتا کاویانی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهتا کاویانی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم

ترجمه متون عمومی
ترجمه متون تخصصی در زمینه پزشکی و دامپزشکی ، زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی، علم شیمی، کشاورزی وصنایع غذایی
ترجمه متون تجاری و بازرگانی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]
  • علم شیمی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -