ماندانا مهدی زاد

ماندانا مهدی زاد

1 روز پیش فعال بوده | 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ماندانا مهدی زاد

1 روز پیش فعال بوده | 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه های علوم تجربی/ پزشکی و مدیریت

Come On!

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]
  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -