مرجان داوطلب ساروکلائی

مرجان داوطلب ساروکلائی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مرجان داوطلب ساروکلائی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

من مترجم سطوح عمومی و مدیریت هستم که حدود 4 سال در زمینه ترجمه فعالیت دارم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -