ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مینا رامیار

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مینا رامیار

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم متون عمومی انگلیسی

اینجانب، مترجم در زمینه مطالب عمومی و همواره در تلاش برای ارائه ترجمه دقیق و باکیفیت به مخاطب هستم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

MSCs are multi-potential cells that can differentiate into bone, cartilage, fat, muscle, marrow stroma, and other tissue types when induced by the appropriate biological cues in vitro [6,7]. To induce chondrogenic differentiation, MSCs are cultured at high density in a three-dimensional environment to enhance cell–cell interactions favorable for chondrogenesis, similar to embryonic mesenchymal cells that undergo chondrogenesis [8]. Previous studies have reported that MSCs exhibited chondrogenic properties when cultured in a cell pellet (CP) culture [9,10], a system that has been widely used in the study of MSC chondrogenesis [11–13].

متن ترجمه شده:

MSC‌ها (سلول‌های بنیادی مزانشیمی) سلول‌های چند توانی هستند که می‌توانند هنگامیکه توسط علایم بیولوژیکی مناسب در شرایط آزمایشگاهی ایجاد می شوند، به انواع استخوانی، غضروفی، چربی، عضلانی، استرومای مغزی و دیگر انواع بافت تفکیک شوند [6،7]. برای ایجاد تمایز کندروژنیک، MSC‌ها در تراکم بالا در یک محیط سه بعدی برای افزایش فعل و انفعالات سلول به سلول مطلوب برای غضروف سازی، مشابه با سلول‌های مزانشیمی جنینی که تحت عمل غضروف سازی قرار می‌گیرند، کشت می‌شوند [8]. مطالعات قبلی گزارش کرده اند که MSC‌ها خواص کندروژنیک را هنگام کشت شدن در یک کشت پلت سلولی (CP) نشان می‌دهند [9،10]، این سیستمی است که به طور گسترده در مطالعه غضروف سازی MSC مورد استفاده قرار گرفته است [11-13].

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید