ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Mina yazdi

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Mina yazdi

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

عمومی - مکانیک - کشاورزی

دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک بیوسیستم - مترجم در زمینه های : عمومی - کشاورزی - مکانیک

1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Life cycle assessment methodology was used to analyze the environmental impacts of the system, and the functional unit was one tonne of wood wastes

متن ترجمه شده:

روش ارزیابی چرخه ی زندگی، برای بررسی تاثیرات زیست محیطی سیستم مورد استفاده قرار می گرفت و 1 تن ضایعات چوب، واحد درحال کار بود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید