محمدحسین روشن قیاس

محمدحسین روشن قیاس

4 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمدحسین روشن قیاس

4 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای فارسی به انگلیسی

من محمدحسین روشن ارشد زبانشناسی سابقه 8 سال تدریس زبان انگلیسی و ترجمه متون را دارم و مقالات زیادی را برای مجلات ISI و ISC به انگلیسی ترجمه کرده ام

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مالی - حسابداری [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]
  • مجموعه مهندسی برق [معمولی]
  • قرارداد و اسناد تجاری [معمولی]
  • گردشگری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -