محمدموسی صرامی

محمدموسی صرامی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمدموسی صرامی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

زیست شناسی، کشاورزی و گردشگری

مترجم تخصصی در زمینه های یادشده

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • گردشگری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -