شبنم شاکری پور

شبنم شاکری پور

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شبنم شاکری پور

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم

ترجمه متون مختلف از جمله پزشکی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • پزشکی [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -