ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

وحید موسویان

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

وحید موسویان

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم توانا در ترجمه انواع متون

من بعد از مدتها خواندن کتاب و مجلات مختلف به انگلیسی تصمیم گرفته ام به طور جدی وارد کار ترجمه بشوم. توانایی من در ترجمه تقریبا شامل هر متنی می شود. امیدوارم که بتوانیم همکاری خوبی داشته باشیم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Having come from Christian origins, the day has since taken on a more inclusive approach, with the FIT encouraging all countries to take part in order to recognise the importance of translation around the world. So much so, in fact that ‘Translation and Diversity’ is the theme of the 2017 event.

متن ترجمه شده:

با اینکه ریشه آن را در سنتی مسیحی می توان یافت، این روز به تلاش FIT در تشویق کشورها به شرکت در آن برای درک اهمیت ترجمه معنای خاص تری پیدا کرده است.

متن اصلی:

there is no such a thing as perfect translation-and even if there were, we could not be sure it would satisfy the average client or critic. But we have been looking for ways to improve the quality of our translations and we would like to share a few of our findings with you.

متن ترجمه شده:

هیچ ترجمه‌ای را بی نقص نیست و حتی اگر اینطور بود هم باز نمی توانیم مطمئن باشیم به مذاق مشتری عادی یا منتقد خوش بیاید. اما ما به دنبال راههایی برای بهبود کیفیت ترجمه هایمان بوده ایم و در اینجا می خواهیم بعضی از آنها را با شما در میان بگذاریم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید