محمدرضا پشت پناه

محمدرضا پشت پناه

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمدرضا پشت پناه

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه مهندسی نفت، گازو پتروشیمی

دانسجوری کارشناس ارشد مهندسی نفت در دانشگاه صنعتی شریف
مدرس آموزشگاه سفیر
سابقه 5 سال تحصیل در موسسه سفیر گفتمان
علاقه مند به مطالب تکنولوژی، ورزشی، عمومی و مطالب مربوط به مهندسی نفت و گازوپتروشیمی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • اینترنت و تکنولوژی [معمولی]
  • نفت، گاز و پتروشیمی [معمولی]
  • ورزشی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -