ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

نسیم حسینی

 • 3 روز پیش فعال بوده
 • 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نسیم حسینی

 • 3 روز پیش فعال بوده
 • 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 48 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
113 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

تجاری و بازرگانی، عمومی، کامپیوتر، مکانیک و صنایع

113 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Functional food can translate as a food that can beneficially affect one or more target function in the body and improve the health or reduce the specific disease, or minimize the effect of conditions which effect of physiologic. Functional food has bioactive component such as phytochemicals, antioxidant, micronutrient, and macronutrient. The development of functional food required incorporation bioactive compound with food matrix, so it can maintain the activity and bioavailability when on food processing and storage . Alga has potential as a source of bioactive ingredients useful for the formulation of functional food.

متن ترجمه شده:

مواد غذایی فراسودمند، موادی هستند که قادرند به‌طور سودمند بر یک یا چند عملکرد هدف در بدن اثر گذاشته و سلامت فرد را بهبود بخشند یا بیماری خاصی را کاهش دهند یا تأثیر شرایط حاصل از عوامل فیزیولوژیکی را به حداقل برسانند. مادۀ غذایی فراسودمند دارای ترکیبات زیست‌فعالی نظیر مواد فیتوشیمیایی، آنتی‌اکسیدان، درشت‌مغذی‌ و ریزمغذی است. ساخت مواد غذایی فراسودمند مستلزم ادغام ترکیبات زیست‌فعال با ماتریس غذایی است، تا بتوان فعالیت و دسترسی‌پذیری زیستی آن‌ها را در حین پردازش و انبارش مواد غذایی حفظ کرد. جلبک به عنوان منبع محتویات زیست‌فعال می‌تواند برای فرمول‌بندی مواد غذایی فراسودمند مفید باشد.

متن اصلی:

Phycobiliproteins are the major photosynthetic accessory pigments, brilliantly colored, water-soluble with 20–28% dry weight of cyanobacteria. Phycocyanin is a blue protein complex found in various cyanobacterial species, e.g. S. platensis (nontoxic) which could be used for edible purposes. Phycocyanin is an oligomeric biliprotein with the linear tetrapyrrole chromophores known as bilins covalently attached to the apoprotein by a thioether linkage. The molecular weight, position and intensity of the absorption maximum of phycocyanin depends on the state of aggregation, which is influenced by parameters such as solution pH, temperature, protein concentration and algal origin.

متن ترجمه شده:

فیکوبیلی ‌پروتئین‌ها اصلی‌ترین رنگدانه‌های جانبی فتوسنتزی هستند، رنگ شفافی دارند و در آب قابل‌حل هستند و 20 تا 28 درصد از وزن خشک سیانوباکتری‌ها را تشکیل می‌دهد. فیکوسیانین یک کمپلکس پروتئینی آبی‌رنگ است که در گونه‌های مختلف سیانوباکتری، نظیر اسپیرولینا پلاتنسیس (غیرسمی) یافت می‌شود و در مصارف خوراکی به کار گرفته می‌شود. فیکوسیانین یک بیلی‌پروتئینِ اُلیگومریک با کروموفورهای تتراپیرولیِ خطی به نام بیلین‌ها است که توسط یک اتصال تیواِتِری با آپوپروتئین‌ها پیوند کووالانسی برقرار کرده است. وزن مولکولی، جایگاه و شدت جذبِ بیشینۀ فیکوسیانین به حالت انبوهش بستگی دارد که عواملی نظیر pH محلول، دما، غلظت پروتئین و منشأ جلبکی بر آن اثر می‌گذارند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 58%
راضی 40%
متوسط 2%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.2 از 10
تحویل به موقع
8.3 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.4 از 10
فاطیما امینی
1399/12/24
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
شاهین فیضی
1399/11/30
 • تخصصی-هوافضا
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.5 از 10
تحویل به موقع
9.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

متن مبدا مشکلات و ایرادات زیادی داشت اما مترجم با کیفیت خوب و قابل‌قبولی کار رو انجام داد.

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
با ما گفتگو کنید