نرگس جعفری

نرگس جعفری

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نرگس جعفری

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای عمومی،اقتصاد و مدیریت، هنرو سینما

مدرک ایلتس با اورال ۶.۵ دارم.به مدت یک سال زبان تدریس کردم و تقریبا یک سال است که به صورت فریلنسر ترجمه میکنم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -