ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

نرگس جعفری

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نرگس جعفری

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای عمومی،اقتصاد و مدیریت، هنرو سینما

مدرک ایلتس با اورال ۶.۵ دارم.به مدت یک سال زبان تدریس کردم و تقریبا یک سال است که به صورت فریلنسر ترجمه میکنم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید