نسترن آذربادگان

نسترن آذربادگان

2 ماه پیش فعال بوده | 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نسترن آذربادگان

2 ماه پیش فعال بوده | 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم تازه‌کار

دانشجوی ادبیات انگلیسی، تازه‌کار

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • داستان و رمان [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -