نسترن آذربادگان

نسترن آذربادگان [ کد 95480 ]

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نسترن آذربادگان [ کد 95480 ]

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم تازه‌کار

دانشجوی ادبیات انگلیسی، تازه‌کار

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • داستان و رمان

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  We make decisions constantly, at almost every moment of our waking lives. Most are little decisions — “Should I put more mustard on my sandwich?” But some are momentous — “Should I marry Jane?” Some people are better decision makers than others, and some decisions are better than others. What makes one decision better than another? One sense in which a decision can be better is that it has a better outcome.

  متن ترجمه شده:

  ما دائما و تقریبا در هر لحظه‌ای که بیدار هستیم، در حال تصمیم‌گیری می‌باشیم. اکثر این تصمیم‌ها، کوچک هستند_"سس خردل بیشتری روی ساندویچم بریزم یا نه؟" اما برخی از آن‌ها بسیار مهم‌اند _"با جین ازدواج کنم یا نه؟" بعضی از افراد در تصمیم‌گیری بهتر از بقیه هستند و بعضی تصمیم‌ها بهتر از بقیه‌اند. چه چیزی تعیین می‌کند که یک تصمیم بهتر از دیگری‌ست؟ یکی از عوامل، نتیجه‌ی آن تصمیم است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -