نگار آقامیرزایی

نگار آقامیرزایی

7 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نگار آقامیرزایی

7 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم و دانشجوی ادبیات. مترجم انگلیسی، اسپانیایی به فارسی

دیپلم ریاضی فیزیک از مدرسه ی نمونه دولتی شریعت
لیسانس زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه علامه طباطبایی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • هنر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -