نیلوفر مسجدی زاده

نیلوفر مسجدی زاده

4 روز پیش فعال بوده | 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نیلوفر مسجدی زاده

4 روز پیش فعال بوده | 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای علوم انسانی

دانش آموخته جامعه شناسی. مسلط به زبان انگلیسی و متون تخصصی علوم انسانی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • تاریخ [خوب]
  • جامعه شناسی و علوم اجتماعی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -