ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Niloufar Azadnia

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Niloufar Azadnia

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه های عمومی، حقوقی و مهندسی مکانیک

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، علاقه به ترجمه و کتاب به خصوص در زمینه های تخصصی مثل حقوق، سیاست، ادبیات و مهندسی مکانیک

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The truth is, far more plants suffer from too much fertilizer than lack of it. Excess fertilizer can burn roots and leaves. When in doubt, use less. How do you know if you've over-fertilized your plant? Look for these symptoms: • Scorched edges or brown spots on leaves • Misshaped leaves • Wilting leaves • White crust on the surface of the potting mix

متن ترجمه شده:

واقعیت این است که گیاهان بیش از اینکه از کمبود کود آسیب ببینند، از استفاده ی زیاد آن آسیب می بینند. کود اضافی می تواند ریشه ها و برگ ها را بسوزاند. هنگامی که نمی دانید چه میزان کود به کار ببرید، کود کمتری استفاده کنید.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید