نیما نوروزی

نیما نوروزی

5 ماه پیش فعال بوده | 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نیما نوروزی

5 ماه پیش فعال بوده | 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مثال : مسلط در زمینه های عمومی ، ورزشی ، خبر های روز

اشنا با اصطلاحات مختلف در زمینه های تخصصی , وفادار به متون ترجمه , عدم ترجمه تحت الفظی تا حد ممکن

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -