پویا علیپور وحید

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پویا علیپور وحید

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

دانشجوی رشته مهندسی برق

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Translators usually have to deal with six different problematic areas in their work, whether they are translating technical documents or a sworn statement. These include: lexical-semantic problems; grammar; syntax; rhetoric; and pragmatic and cultural problems. Not to mention administrative issues, computer-related problems and stress…

متن ترجمه شده:

مترجمان معمولا می بایست در کار خود با شش محیط مستعد خطا سر و کار داشته باشند، چه در حال ترجمه ی مقالات تخصصی باشند چه یک سوگند نامه.که این ها (محیط ها) شامل معنای لغوی...

متن اصلی:

The father may have visits with the children supervised by a person approved by the social worker. The mother will not supervise the father's visits and will tell the father to call the social worker if he asks for visits. The visits will be terminated if the father appears to be under the influence or acts in an aggressive manner. The father may progress to unsupervised visits depending upon his progress in his sobriety and his parenting education.

متن ترجمه شده:

پدر، زیر نظر فردی که به عنوان یک مددکار اجتماعی پذیرفته شده است، اجازه دارد دیدار هایی با فرزندان داشته باشد.مادر ناظر دیدار های پدر نخواهد بود و به پدر می گوید که تماسی با ...

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید