امید بانوئی

  • 3 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امید بانوئی

  • 3 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم عمومی

مترجم عمومی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

0x7651B66D = ~z~Look, just take it and get lost, okay? 0x7697AFBD = ~z~Pardon me. After you. 0x254034EA = ~z~We don't stand for that round here. 0x36173665 = ~z~Here. Take it. 0x51816370 = ~z~Don't do it. 0x75435451 = ~z~I got nothing on me. What the hell? 0x83901750 = ~z~Get the hell outta my sight 0xB53D8909 = ~z~Don't make me shoot you over this. 0xC25112C3 = ~z~Come on. Leave off me.

متن ترجمه شده:

*ببین،فقط بگیرش و از جلو چشم هام دور شو،باشه؟ *من رو ببخشید.اول شما *ما اینجا تحمل همچین چیزهایی رو نداریم. *بیا ،بگیرش *اینکار رو نکن *من هیچی (همراهم)ندارم.چه غلطی میکنی؟ *از جلو چشام خفه شو LOL *یه کاری نکن مجبور شم به خاطر اینکارت بهت شلیک کنم *داداش،بیخیال ما شو

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید