ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

پویان میهن پرست

 • 15 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پویان میهن پرست

 • 15 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 34 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.8 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از10 رأی ]
73 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

دانش آموخته مترجمی زبان انگلیسی با ۹ زمینه تخصصی

فارغ التحصیل رشته مترجمی زبان در سطح كارشناسي و مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي در سطح ارشد.
با سابقه ترجمه انواع متون با موضوعات مختلف به صورت آزاد و همچنین ترجمه و تولید محتوا.
اولویت اول و آخر: کیفیت، کیفیت، کیفیت!

73 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Issy Randall refolded the piece of paper and smiled. ‘Are you absolutely sure about this?’ she said to the figure in the easy chair. ‘This is the recipe?’ The old man nodded vehemently. He held up one finger, which Issy recognized immediately as his cue for a lecture. ‘Well, the thing is,’ Grampa Joe began, ‘baking is …’ ‘Life,’ filled in Issy patiently. She’d heard the speech many times before.

متن ترجمه شده:

ایسی راندال کاغذ را دوباره تا کرد و لبخندی زد. او به شخصی که بر روی صندلی راحتی نشسته بود گفت: "از این موضوع کاملا مطمئنی؟" پیرمرد سری به نشانه تائید تکان داد و گفت: "این همان دستورالعمل است؟"

متن اصلی:

The higher the pressure for global integration, the greater the need to concentrate configuration and standardize coordination. Conversely, the higher the pressure for local responsiveness, the greater the need to disperse configuration and adapt coordination. Few MNEs operate in an industry where one perspective dominates. Rather, the common scenario is an industry setting where the MNE must strike some sort of balance, reconciling the competing imperatives given the demands of its strategy.

متن ترجمه شده:

به هر اندازه که فشار برای یکپارچگی بین‌المللی بیشتر باشد، نیاز بیشتری به تغلیظ در پیکربندی و استانداردسازی روابط وجود دارد. در مقابل، هر چه فشار بیشتری جهت پاسخگویی محلی وجود داشته باشد، نیاز بیشتری به...

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 91%
راضی 9%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 90%
راضی 10%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.7 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.7 از 10
شهرزاد صبوری
1400/06/10
 • تخصصی-سیاسی و روابط بین الملل
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
شهرزاد صبوری
1400/06/01
 • تخصصی-سیاسی و روابط بین الملل
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-سیاسی و روابط بین الملل
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید