علی گودرزی

علی گودرزی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علی گودرزی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در حوزه ی قرارداد های تجاری بین المللی

با قابلیت ترجمه ی زنده جلسات تجاری مخصوصا در زمینه های نهاده های دامی، بانک و نفت و گاز.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -