امید ک

امید ک [ کد 48230 ]

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امید ک [ کد 48230 ]

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم انگلیسی به پارسی در زمینه عمومی، روانشناسی و علوم اجتماعی

رشته من روانشناسی بوده مطالعات روانشناختی دارم و نیز از سال اول دانشگاه شروع به ترجمه کرده ام. کیفیت حرف اول را برای من میزند.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

 • روانشناسی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Assessment Before we turn to considering empirical work that distinguishes self-compassion from other constructs and examines the relationship of self-compassion to markers of psychological health and distress, it is important to discuss the measure of self-compassion that is nearly universally employed (see Neff, 2003a for more on the scale’s development and its psychometric properties).

  متن ترجمه شده:

  ارزیابی پیش از توجه به آثار تجربی ای که شفقت به خود را از دیگر سازه ها متمایز کرده و به بررسی رابطه بین آن با نشانه های سلامت و رنج روانشناختی میپردازد، بحث درباره ی سنجه ی شفقت به خود که تقریبا کاربرد جهانی دارد مهم است. (نگاه کنید به نف،۲۰۰۳. برای اطلاعات بیشتر درباره تحول مقیاس و خصوصیات روانسنجی آن)

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -