امید ک

امید ک [ کد 48230 ]

11 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امید ک [ کد 48230 ]

11 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم انگلیسی به پارسی در زمینه عمومی، روانشناسی و علوم اجتماعی

رشته من روانشناسی بوده مطالعات روانشناختی دارم و نیز از سال اول دانشگاه شروع به ترجمه کرده ام. کیفیت حرف اول را برای من میزند.

ایجاد سفارش اختصاصی

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • روانشناسی [یک ستاره]

نمونه‌کار های انجام شده

 • روانشناسی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Assessment Before we turn to considering empirical work that distinguishes self-compassion from other constructs and examines the relationship of self-compassion to markers of psychological health and distress, it is important to discuss the measure of self-compassion that is nearly universally employed (see Neff, 2003a for more on the scale’s development and its psychometric properties).

  متن ترجمه شده:

  ارزیابی پیش از توجه به آثار تجربی ای که شفقت به خود را از دیگر سازه ها متمایز کرده و به بررسی رابطه بین آن با نشانه های سلامت و رنج روانشناختی میپردازد، بحث درباره ی سنجه ی شفقت به خود که تقریبا کاربرد جهانی دارد مهم است. (نگاه کنید به نف،۲۰۰۳. برای اطلاعات بیشتر درباره تحول مقیاس و خصوصیات روانسنجی آن)

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -