ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

امید ک

  • 18 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امید ک

  • 18 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم انگلیسی به پارسی در زمینه عمومی، روانشناسی و علوم اجتماعی

رشته من روانشناسی بوده مطالعات روانشناختی دارم و نیز از سال اول دانشگاه شروع به ترجمه کرده ام. کیفیت حرف اول را برای من میزند.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Assessment Before we turn to considering empirical work that distinguishes self-compassion from other constructs and examines the relationship of self-compassion to markers of psychological health and distress, it is important to discuss the measure of self-compassion that is nearly universally employed (see Neff, 2003a for more on the scale’s development and its psychometric properties).

متن ترجمه شده:

ارزیابی پیش از توجه به آثار تجربی ای که شفقت به خود را از دیگر سازه ها متمایز کرده و به بررسی رابطه بین آن با نشانه های سلامت و رنج روانشناختی میپردازد، بحث درباره ی سنجه ی شفقت به خود که تقریبا کاربرد جهانی دارد مهم است. (نگاه کنید به نف،۲۰۰۳. برای اطلاعات بیشتر درباره تحول مقیاس و خصوصیات روانسنجی آن)

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید