ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

رستا یوسفی

  • 2 روز پیش فعال بوده
  • 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

رستا یوسفی

  • 2 روز پیش فعال بوده
  • 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم انواع متون

من رستا یوسفی هستم
دانشجوی ادبیات انگلیسی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید