سید رضا حسینی

سید رضا حسینی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید رضا حسینی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در حوزه علوم سیاسی، روابط بین الملل، جامعه شناسی، روان شناسی و امنیتی

من در حوزه علوم سیاسی تحصیل کرده و در ترجمه متون تخصصی علوم سیاسی تخصص دارم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -