ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

روهینا راک

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

روهینا راک

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 36 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.3 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از5 رأی ]
59 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

دقیق و بسیار حساس به تحویل به موقع سفارش

59 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

نیم صفحه تا 1 صفحه

متن ترجمه شده:

تعاریف اهداف این قوانین: تغییر لاین یعنی تغییر لاین رانندگی بدون ورود به لاین رانندگی در جهت مخالف. تقاطع یعنی منطقه¬ای محدود شده توسط خطوط فرضی که از کناره¬های خارجی مسیرهای متقاطع آغاز می¬شود. وسیله نقلیه الکتریکی یعنی وسیله¬ای که در آن انرژی برای حرکت مکانیکی فقط از باطری برقی تأمین می¬شود. راه دادن یعنی راننده نباید به پیشروی یا مانور خود ادامه دهد یا آن را از سر گیرد اگر انجام چنین کاری باعث شود رانندگان سایر وسایل نقلیه مسیر حرکت یا سرعت وسیله نقلیه¬شان را ناگهان تغییر دهند. تقاطع هم¬سطح یعنی تقاطعی از راه ریل و جاده در یک سطح.

متن اصلی:

The group receiving intercessory prayer and the control group were compared across baseline characteristics (demographic and personal information available from hospital records) to identify any preexisting, systematic differences before prayer intervention. In this research, the endpoints were assessed using standardized psychosocial assessments, and so the statistical analyses were based on the Social Sciences. Independent samples t -tests and chi-square analyses were used to compare the intervention and control groups across demographic, diagnosis, and treatment characteristics to determine whether randomization was successful in making groups comparable. Independent samples t -tests were used to assess attrition.

متن ترجمه شده:

ویژگی‌های اصولی گروهی که دعای شفاعت‌آمیز دریافت می‌کرد و گروه کنترل (اطلاعات آماری و شخصی قابل دسترس در پرونده‌های بیمارستان) با هم مقایسه شد تا هر نوع تفاوت پیشین و سیستماتیک قبل از تداخل دعا تشخیص داده شود. در این تحقیق نقاط انتهایی با استفاده از ارزیابی‌های روانشناختی استاندارد ارزیابی شد و تحلیل‌های آماری براساس علوم اجتماعی بودند. آزمون t-test و مجذور کای نمونه‌ها برای مقایسه ویژگی‌های آماری، تشخیصی و تداخل و آزمایشات گروه‌های کنترل و تداخل را مقایسه می‌کند تا تعیین کند که آیا انتخاب تصادفی در تشکیل گروه‌های مورد مقایسه موفقیت‌آمیز یوده یا خیر. از آزمون t-test نمونه‌های مستقل برای ارزیابی اصطکاک استفاده شد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 56%
راضی 42%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 60%
راضی 40%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.7 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
Amir Novin
1399/11/06
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
مهدی قدیانی
1399/11/03
 • تخصصی-فلسفه
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.3 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید